Nü Fotoğraf Atölyesi için Model Sözleşmesi

PhotoPlay Nü Fotoğraf Atölyesi Model Sözleşmesi

Taraflar:

Fotoğrafçı

İsim Soyisim:

Açık Adres:

Telefon:

Eposta:

 

Model:

İsim Soyisim: xxx

TC Kimlik No:  xxx

Açık Adres: xxx       

Telefon: xxx                   

Eposta: xxx

 

Şartlar:

1- Model, Fotoğrafçı'nın üretmiş ve üretecek olduğu ve kendisini konu alan eserlerin herhangi bir koşul olmaksızın tanıtım ve reklam amacıyla ayrıca eğitsel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmasına, her türlü medya, malzeme ve araçla, internet dahil halka açık yerlerde yayınlanması ve kamuya teşhir edilmesi, katılımcıların portfolyolarında yayınlanması, Fotoğrafçı tarafından kullanılmasına bila kabulü rücu şartlı yetki verdiğini beyan ve kabul eder.

2- Model, söz konusu fotoğraf atölyesinin doğası gereği, tamamen ve/veya kısmen çıplak olması gerektiğini anladığını beyan ve kabul eder.

3- İhtilaf halinde Fotoğrafçı'nın kanuni tebligat adresinin bulunduğu ilin mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

4- Model ve Fotoğrafçı, bu sözleşme koşullarını dikkatle okuduklarını ve sözleşmenin tamamını kabul ettiklerini beyan etmişler ve ....../......./........... tarihinde imzalayarak yürürlüğe koymuşlardır.

 

Adı Soyadı / Unvanı / Adresi / TC Kimlik Numarası ve İmza

Model : …………………/…………/…………………………………/…………………………..

Fotoğrafçı: …………………/…………/…………………………………/………………………….

Tanık (varsa): …………………/…………/…………………………………/………………………….